صافی نیوز

برچسب: عرفان باقری

تیم ملی ایران
صافی نیوز / تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان این روزها برای حضور در مسابقات کافی در مرکز ملی فوتبال در حال پیگیری است‌.