صافی نیوز

برچسب: عضو شورای شهر تهران

صافی – با حضور نمایندگانی از استانداری، بنیاد مستضعفان، معاونت اجرایی ریاست جمهوری، اتاق اصناف ایران و روسای اتحادیه پوشاک و پیراهن دوزان، از دو ساختمان فروشگاه قدس در میدان خراسان و مولوی برای اسکان موقت کسبه آسیب دیده پلاسکو بازدید شد.