صافی نیوز

برچسب: عفونت

عفونت گوش
صافی نیوز / راه هایی برای کاهش خطر عفونت گوش در نوزادان و کودکان
کرونا
صافی نیوز / پیشتر عفونت های ناشی از ویروس کرونا تقریبا 80 درصد آن خفیف هستند و افراد مبتلا تحت مراقبت های درست بهبود می یابند. با این حال، در موارد باقی مانده ویروس با ایجاد علائمی باعث شدت بیماری می شود و حتی روی عملکرد حیاتی بدن تاثیر می گذارد.