صافی نیوز

برچسب: علل بی حسی دست

صافی نیوز: افراد مبتلا به سندرم خروجی قفسه سینه ممکن است بی حسی یا گزگز در دست و همچنین ضعف در گردن یا بازو را تجربه کنند.