صافی نیوز

برچسب: علیرضا احمدی

احمد وحیدی
صافی نیوز / وزیر کشور در حکمی، علیرضا احمدی را به سمت سخنگوی وزارت کشور منصوب کرد.