صافی نیوز

برچسب: علیرضا بیگلری

واکسن پاستور
صافی نیوز / رئیس انستیتو پاستور ایران با اشاره به تولیدات واکسن انستیتو پاستور ایران گفت: تا اوایل دی ماه انستیتو پاستور ایران بر اساس تعهداتی که به وزارت بهداشت داشت، ۱۵ میلیون دز واکسن تولید کرد که ۸ میلیون دز آن تحویل وزارت بهداشت شده است و ۷ میلیون دز آن در انبارهای انستیتو پاستور ایران موجود و آماده تحویل است.
صافی نیوز / رئیس انستیتو پاستور ایران از اهداف صادراتی واکسن پاستور به دیگر کشورهای جهان خبر داد و گفت: بعد از دریافت پاسخ مثبت مطالعات واکسن پاستور در خردادماه، به طور ماهانه یک میلیون دُز واکسن در کشور تولید خواهد شد.