صافی نیوز

برچسب: علی امام

صافی – مدیرعامل مترو از افتتاح سه ایستگاه مترو تا پایان سال خبرداد.