صافی نیوز

برچسب: علی اکبر علیزاده

علی اکبر علیزاده
صافی نیوز / عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به افزایش قیمت ماکارانی گفت: برخی صنایع آردهای یارانه‌ای را دریافت می کنند، اما محصول خود را در بازار با قیمت آزاد به فروش می رسانند