صافی نیوز

برچسب: علی نوذرپور

صافی – شهردار منطقه ۲۲ گفت: روستاهای واقع در حریم منطقه ۲۲ ظرفیت ایجاد مسیر گردشگری برای شهروندان را دارد و ما در برنامه‌ریزی نگهداشت فضای سبز منطقه به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که بتوانیم نیاز شهر تهران را درخصوص فضای سبز مورد نیاز پاسخگو باشیم.