صافی نیوز

برچسب: عیدی کارکنان

پول - وام - تسهیلات
صافی نیوز / مصوبه دولت درمورد تعیین میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۴۰۰ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد.