صافی نیوز

برچسب: فاطمه کروبی

مهدی کروبی
صافی نیوز / فاطمه کروبی در نامه‌ای، درباره موضع انتخاباتی آقای کروبی توضیحاتی را ارائه نمود.