صافی نیوز

برچسب: فدراسیون جهانی روئینگ

صافی – سولماز عباسی مربی روئینگ کشورمان برای شرکت در دوره مربیگری فدراسیون جهانی روئینگ به یونان دعوت شد.