صافی نیوز

برچسب: فرهاد رهبر

سیدابراهیم رئیسی
صافی نیوز / رئيس جمهور با صدور حکمي «فرهاد رهبر» را به سمت دستيار اقتصادي رئيس جمهور، «صولت مرتضوي» را به سمت معاون اجرايي رئيس جمهور و «ميثم لطيفي» به سمت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور منصوب کرد.