صافی نیوز

برچسب: قاسم محمدطهرانی

فرهاد رهبر
صافی نیوز / فرهاد رهبر از سمت رئیس هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، میاندوره‌ای مجلس و میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در استان تهران و شهرستان تهران استعفا داد.