صافی نیوز

برچسب: قراردادهای غیرقانونی خصوصی سازی

صافی – عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،جزئیات طرح «ابطال قراردادهای غیرقانونی خصوصی‌سازی» را تشریح کرد.