صافی نیوز

برچسب: قطعنامه ۲۲۳۱

شورای امنیت سازمان ملل
صافی نیوز / در نشست عصر دوشنبه به وقت محلی ۱۹ دسامبر (۲۸ آذرماه) شورای امنیت سازمان ملل به رغم تکرار مواضع غیرسازنده و اتهامات غرب به رهبری آمریکا و پاسخ های ایران، روسیه و چین، همگی با اذعان بر اینکه برجام همچنان بهترین گزینه است، از این توافق حمایت کردند.