صافی نیوز

برچسب: لوی خطیب

صافی – معاون اول رئیس جمهوری، روابط ایران و عراق را مستحکم، عمیق و ریشه دار توصیف کرد و گفت: نماد روابط مستحکم دولتها و ملتهای ایران و عراق، جابجایی ۷ میلیون زائر میان دو کشور ظرف مدت یک سال است و جابجایی این تعداد زائر در میان هیچ یک از کشورهای منطقه وجود ندارد.