صافی نیوز

برچسب: مؤسسات اعتباری

صافی – مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در آذر امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰.۶ درصد افزایش یافته است.