صافی نیوز

برچسب: محرم نویدکیا

صافی نیوز / ظاهرا جانشین محرم نویدکیا در سپاهان مشخص شده است.از آرامش مدیران سپاهان در روزهای بعد از استعفای محرم نویدکیا، این برداشت شده بود که آنها با مربی مورد نظرشان به توافق رسیده‌اند و نگرانی‌ای بابت انتخاب جانشین محرم نویدکیا ندارند.