صافی نیوز

برچسب: محسن هاشمی رفسنجانی

محسن هاشمی
صافی نیوز / محسن هاشمی در روزنامه اعتماد نوشت: در دولت سازندگی، اصلاحاتی مورد توجه قرار گرفت که با محوریت منافع بلندمدت کشور و با اجتناب از هرگونه منافع شخصی و حزبی اعمال شد که یقینا هزینه قابل توجهی را بر شخص رییس دولت تحمیل می‌کرد.
محسن هاشمی
صافی نیوز / رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، گفت: با قوت معتقدم مسیر حل مشکلات کشور از صندوق های انتخابات می گذرد. اگر بخواهیم مشکلات کشور حل شود، باید یک سیاست پرشتاب اقتصادی را دنبال کنیم.
محسن هاشمی رفسنجانی
صافی نیوز / محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: ما به مشارکت فعال در انتخابات یعنی حضور جدی برای پیروزی معتقد هستیم و تنها راه بهبود شرایط کشور را صندوق‌های رای می‌دانیم.
محسن هاشمی رفسنجانی
صافی نیوز / داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: من با جهانگیری رایزنی کردم که آیا ثبت‌نام بکنم که وی گفت مناسب است که ثبت‌نام کنید.