صافی نیوز

برچسب: محسن کریمی

ایران و روسیه
صافی نیوز / معاون امور بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: مطابق سند دولت مردمی، اولین اقدام تحریم ناپذیر بانک‌مرکزی ایران در تعامل با کشور روسیه انجام شد.