صافی نیوز

برچسب: محمداهل شاخه

صافی – تیم ماشین سازی در نیمه اول مقابل استقلال خوزستان به برتری دست یافت.