صافی نیوز

برچسب: محمدجواد حق شناس

مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی
صافی نیوز / اعضای شورای اسلامی شهر تهران با 14 رای موافق با نامگذاری دو خیابان به نام خبرنگاران فقید دو خبرگزاری ایسنا و ایرنا مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی موافقت کردند.