صافی نیوز

برچسب: محمدحسن ابراهیمی

سازمان بورس و اوراق بهادار
صافی نیوز / معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طبق مصوبه هیات دولت باید ۴ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.