صافی نیوز

برچسب: محمدرضا دارابی

صافی – ساکنان قدیمی این مرز و بوم معاینه بیماران توسط طبیبان خارجی از هند و پاکستان را به خوبی به یاد دارند و اینک در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهد رشد چشمگیر پزشکان ایرانی و بی نیازی از خارجی ها در این عرصه به عنوان دستاورد بزرگ انقلاب هستیم.