صافی نیوز

برچسب: محمدرضا صباغیان

صافی – یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: وحدت و همدلی و همراهی مردم و جریان‌های سیاسی و دولت با یکدیگر نقش پررنگی در مقابله با نفوذ دشمن دارد.