صافی نیوز

برچسب: محمدرضا واعظی پور

صافی – مدیرکل منابع انسانی سازمان بیمه سلامت گفت: در حال حاضر ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور دفترچه بیمه خدمات درمانی دارند و از خدمات این حوزه بهره مند هستند.