صافی نیوز

برچسب: محمد بازدار

صافی نیوز / رویداد کشوری اتم با شرکت منتخبان استانی با هدف شناسایی ایده‌ها، رشد و تکثیر الگوها به میزبانی شهر بندر کنگان در سالن دانشگاه پیام نور این شهر برگزار شد.