صافی نیوز

برچسب: محمد دهقان

محمد دهقان
صافی نیوز / سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور طی حکمی محمد دهقان، عضو حقوقدان شورای نگهبان را به سمت معاون حقوقی رئیس جمهور منصوب کرد.