صافی نیوز

برچسب: محمد مهاجری

محسن رضایی
صافی نیوز / مناظره دوم انتخاباتی هم برگزار شد تا نامزدها این‌بار مواضع خود را درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بیان کنند. البته مناظره دوم قدری نسبت به مناظره اول آرام‌تر برگزار شد.