صافی نیوز

برچسب: محمد مهدی زاده

صافی – مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان قراردادش را فسخ کرد.