صافی نیوز

برچسب: مدیرکل آموزش و پرورش لرستان

رضا عزتی
صافی نیوز / درجلسه ای امتحانات دی ماه دانش آموزان پایه دوازدهم ناحیه دو خرم آباد تجزیه وتحلیل شد.
رضا عزتی
صافی نیوز / مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در جمع کارکنان حوزه آموزش متوسطه از برگزاری آزمون های شبیه ساز نهایی در بازه زمانی ۲۲ فروردین لغایت ۹ اردیبهشت در قالب سه آزمون استانی و دو آزمون کشوری مختص هر رشته خبر داد.