صافی نیوز

برچسب: مرتضی حیدری

مرتضی حیدری
صافی نیوز / عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از انتخاب مرتضی حیدری به عنوان مجری مناظره‌های انتخاباتی خبر داد.