صافی نیوز

برچسب: مرتضی مرادیان

صافی – سفیر ایران در دانمارک از برگزاری نشست مشورتی میان سفیران ایران در سوئد، دانمارک و نروژ با حضور سید عباس عراقچی خبر داد.