صافی نیوز

برچسب: مرز ایران و ارمنستان

حسین امیرعبداللهیان
صافی نیوز / وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با همتای جمهوری آذربایجانی خود تاکید کرد: ما مرز ایران و ارمنستان را یک راه ارتباطی تاریخی می‌دانیم که باید بدون تغییر حفظ شود.