صافی نیوز

برچسب: مرکز جامع سلامت

صافی – مدرسه بوعلی و مرکز جامع سلامت شهرستان میانه در ادامه سفر رئیس مجلس به آذربایجان شرقی افتتاح شد.