صافی نیوز

برچسب: مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

صافی – رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح ایران تمامی پایگاههای آمریکا در منطقه را زیر نظر دارد و نیروهای مسلح کشورمان غافلگیر نمی شوند.