صافی نیوز

برچسب: مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت
صافی نیوز/ قرارداد مشارکت در ساخت ، یکی از پیچیده ترین قراردادهای معاملات ملکی بوده و عدم رعایت قواعد آن ، می‌تواند خسارات مالی غیرقابل جبرانی به شهروندان تحمیل نماید.