صافی نیوز

برچسب: مشکلات مردم

صافی – عضوشورای مرکزی فراکسیون ولایی گفت: بیکاری، فقر وضعیت معیشت مردم را دچار مشکل کرده اما برخی آقایان همانند رئیس جمهور گاهی آدرس های اشتباه می دهند و در تریبون ها موضوع حصر را مطرح می‌کنند.