صافی نیوز

برچسب: مصطفی ترک همدانی

صافی – تشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که پیشتر ۱۴ اسفند را برای رسیدگی به پرونده هنگامه شهیدی تعیین کرده بود، تاریخ رسیدگی را برای مرتبه دوم تجدید و به ۲۸ فروردین ۹۸ موکول کرد.
صافی – وکیل تعدادی از کارگران سازمان تامین اجتماعی که با شکایت سعید مرتضوی مدیر عامل اسبق این سازمان به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده، برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد.