صافی نیوز

برچسب: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

بازگشایی مدارس
صافی نیوز / معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از ممنوعیت تدریس دبیران مرد در تمام مدارس متوسطه دخترانه خبر داد.
بازگشایی مدارس
صافی نیوز / معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: از آبان ماه و با بازگشایی مدارس، هر مدرسه‌ای که نیاز به زمان آموزش بیشتری داشته باشد می‌تواند کلاس‌های درس را در روزهای پنج‌شنبه هم دایر کند.
بازگشایی مدارس - آموزش متوسطه
صافی نیوز / معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تحليلي از وضعيت ارزشيابي پاياني دانش آموزان در دوره متوسطه ارائه کرد و گفت: نتيجه ارزيابي هاي ما نيز نشان مي دهد نمرات دانش آموزان در برخي پايه ها و درس ها تورم دارد.