صافی نیوز

برچسب: معاون بهداشت مراغه

احمد مجتهدی
صافی نیوز / معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس این شهرستان تاکید کرد.