صافی نیوز

برچسب: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار مراغه

صافی نیوز / طی مراسمی مرتضی مینوئی به عنوان معاون جدید سیاسی و اجتماعی فرماندار مراغه معرفی شد.