صافی نیوز

برچسب: منصور ربیعه

تیم ملی ایران
صافی نیوز / منصور ربیعه درباره حواشی اخیر پیرامون تیم ملی و اسکوچیچ، اظهارکرد: اسکوچیچ باتوجه به شناختی که نسبت به فوتبال ایران داشت، عهده دار هدایت تیم ملی شد.