صافی نیوز

برچسب: مهدی راثی

صافی نیوز / حسن پورعبدلی امیرخیزی به عنوان رئیس جدید رادیوشهر مراغه معرفی شد.