صافی نیوز

برچسب: مهدی مجاهد

دفتر رئیس جمهور
صافی نیوز / رییس دفتر رییس جمهوری در حکمی مهدی مجاهد را به سمت «معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رییس جمهوری» منصوب کرد.