صافی نیوز

برچسب: مهستان

محمد مخبر
صافی نیوز / معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تغییر نام «شهر جدید هشتگرد» به «مهستان» را ابلاغ کرد.