صافی نیوز

برچسب: ناصر آویشن

صافی نیوز / محمد تقی پور به عنوان سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه معرفی شد.