صافی نیوز

برچسب: نروژ

صافی نیوز / مقامات نروژی یک ماهی دریایی را که به دلیل فعالیت های شیطانی خود در اسلو شهرت بین المللی پیدا کرده بود، سرکوب کردند.
صافی – این «صندوق نفت»Oljefond در نروژ است.رقم موجود درصندوق را آن بالا به روز شده دربرابر همه به طورشفاف قرار داده و در پایین آن نوشته است