صافی نیوز

برچسب: نماینده تبریز

خرم
صافی نیوز / ماجرای بازتاب سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان شرقی همچنان ادامه دارد.